FESB RASPORED
Loading...

Raspored po studijima

Diplomski
210 Automatika i sustavi
1. godina
Diplomski
Doktorski
Prijediplomski
Razlikovni
Stručni
210 Automatika i sustavi
220 Elektronika i računalno inženjerstvo
221 Elektronika
222 Računalno inženjerstvo
230 Elektrotehnika
231 Automatizacija i pogoni
232 Elektroenergetski sustavi
241 Bežične komunikacije
242 Telekomunikacije i informatika
250 Računarstvo
261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
263 Proizvodno strojarstvo
270 Industrijsko inženjerstvo
271 Proizvodni management
272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
280 Brodogradnja
310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
330 Strojarstvo
110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
111 Automatika i sustavi
112 Elektronika i računalno inženjerstvo
113 Elektrotehnika
114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
120 Računarstvo
130 Strojarstvo
140 Brodogradnja
150 Industrijsko inženjerstvo
910 Automatika i sustavi
920 Elektronika i računalno inženjerstvo
930 Elektrotehnika
940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
950 Računarstvo
960 Strojarstvo
970 Brodogradnja
510 Elektrotehnika
511 Elektroenergetika
512 Elektronika
530 Strojarstvo
540 Brodogradnja
550 Računarstvo
1. godina
2. godina
1. godina
2. godina
2. godina
1. godina
1. godina
2. godina
1. godina
2. godina
1. godina
2. godina
1. godina
2. godina
1. godina
2. godina
1. godina
2. godina
1. godina
2. godina
1. godina
2. godina
1. godina
2. godina
2. godina
1. godina
2. godina
1. godina
1. godina
1. godina
2. godina
3. godina
3. godina
3. godina
3. godina
1. godina
2. godina
3. godina
1. godina
2. godina
3. godina
1. godina
2. godina
3. godina
1. godina
2. godina
3. godina
1. godina
1. godina
1. godina
1. godina
1. godina
1. godina
1. godina
1. godina
2. godina
3. godina
2. godina
3. godina
1. godina
2. godina
3. godina
1. godina
2. godina
3. godina
1. godina
2. godina
3. godina
predavanja / seminar auditorne vježbe laboratorijske vježbe konstrukcijske vježbe terenska nastava kolokviji ispiti
Niste više prijavljeni

Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

Nastao je problem u radu sustava

Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.